PROCES

Her kan du finde de forskellige faser, vi tilbyder i SPACE 360.
Vælg hele forløbet eller de dele der passer dig.

1. Idé-møde

F Ø R  Idé-mødet
Vi indhenter og medbringer relevant tilgængelig information omkring din bolig.
For at give dig den bedst mulige rådgivning, sætter vi os godt ind i lokalplanen og de vigtigste tegninger af din bolig. Det giver os gode forudsætninger for at vurdere og afklare muligheder og udfordringer.
Vi giver dig overblik over dit kommende projekt gennem vores arbejde med:

   • Tilgængelige og relevante oplysninger om boligen
   • Gældende byggeregler
   • Lokalplan
   • Grund- og bygningsstørrelse
   • Bevaringskategori ift. Kulturstyrelsen

1. Idé-møde   

U N D E R  Idé-mødet
Idé-mødet foregår hos dig, hvor vi i ro og mag taler sammen om de forventninger, muligheder og drømme du har til dit projekt, hvad enten det er en nybygning, tilbygning, ombygning eller renovering.

Vi taler om de vigtigste indledende overvejelser og skitserer løsninger

   • Vi starter mødet med at gå en tur igennem din bolig
   • Vi kommer omkring dine behov, ønsker, krav, begrænsninger og prioriteringer
   • Vi taler om de forventninger, du har til den færdige løsning og den ‘oplevelse’ du ønsker af det færdige resultat
   • Du får indblik i byggeprocessen, tidsrammen og evt. faldgruber for projektet
   • Vi visualiserer løsninger ved at lave Idé-skitser, som skaber klarhed over dine ønsker og muligheder
   • Du modtager en grov vurdering af kvadratmeter priserne for håndværkerudgifter
   • Du får en indledende idé om projektets omtrentlige omkostninger baseret på erfaring med sammenlignelige projekter

1. Idé-møde

E F T E R  Idé-mødet
Vi samler noterne fra Ide-mødet, de relevante Idé-skitser og eventuelle spørgsmål vi efterfølgende skal undersøge og fremsender resultatet til dig på mail.

Du får tilsendt et overblik over hvad vi talte om på Ide-mødet

   • Du modtager et notat med væsentlige punkter pr. mail
   • Vi vedhæfter Ide-skitser udarbejdet under idé-mødet i PDF-format
   • Eventuelle spørgsmål vi efterfølgende vælger at undersøge tilføjes notatet
   • Du får overblik over den videre proces


P R I S :
Ide-møde kr. 7.500,- inkl. moms

2. Skitseforslag

For at du får mest muligt ud af skitseforslagsfasen, tager vi altid afsæt i et Idé-møde.

På Idé-mødet afklarer vi blandt andet muligheder, udfordringer, dine drømme og forventninger i forhold til projektet.

Skitseforslagsfasen er en bearbejdning af idéerne fra Idé-mødet. I skitseforslagsfasen begynder dit byggeprojekt for alvor at folde sig ud, og vi begynder nu at visualisere dit drømmeprojekt.

Vigtigt er også, at du med et skitseforslag får et økonomisk overslag med udgangspunkt i vores erfaringspriser, så du kan ansøge om realkreditlån og komme videre i  byggeprocessen.

   • Et samlet beslutningsgrundlag, før projektet kommer for langt.
   • Gode idéer som er funktionelle, stedtilpasset og smukke samt overholder gældende regler.
   • Estimeret tidsplan og projektøkonomi.
   • Evt. 3D-visualiseringer.


P R I S :
Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Idé-møde.

3. Myndighedsprojekt

Vi hjælper dig gerne videre med myndighedernes godkendelse af dit projekt.

Mange typer af byggeri kræver en byggetilladelse hos kommunen. For at gøre et skitseprojekt klar til myndighedsgodkendelse skal tegningerne viderebearbejdes og i visse tilfælde skal der udarbejdes materiale af ingeniør og landmåler. Vi står som rådgiver for koordinering med andre rådgivere og den digitale ansøgningsproces, ligesom vi følger op, hvis kommunen ønsker yderligere dokumentation.

Myndighedsprojekt:

   • Beskrivelse svarende til myndighedskrav
   • Undersøgelse af servitutter, lokalplan og bygningsreglementets krav
   • Beregning af arealer og bebyggelsesprocent.
   • Myndighedstegninger (eksisterende og fremtidige forhold):
     • Situationsplan
     • Etageplaner
     • Snit
     • Facader

Myndighedsansøgning:

   • Ansøgning om byggetilladelse
   • Evt. andre nødvendige dispensations- eller landzoneansøgninger
   • Vi tilbyder at indsende/upload ansøgningen digitalt via bygogmiljø.dk


P R I S :
Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Idé-møde.

4. Hovedprojekt

Vi hjælper dig gerne med dit projekt og projektering.

Med vores projektrådgivning vil vi sikre dig et informationsrigt og et så problemfrit projekteringsforløb som muligt.

Vi laver en samlet plan for projektet, som er lige til at gå til for håndværkerne. Dette materiale omtales ofte som “Udbudsmateriale”.

Tegninger:

   • Situationsplan
   • Afsætningsplan
   • Etageplaner
   • Facader
   • Snit
   • Bygningsdelstegninger
   • Detailtegninger

Desuden følgende skriftlige materiale:

   • Udbudsvilkår: Vigtige vilkår og tidsterminer for både udbudsfasen og udførelsen. Vilkår for entreprenøren (byggepladsindretning m.v.), og aftalemæssige betingelser (tidsterminer, betalingsvilkår, dagbøder m.v.).
   • Beskrivende tilbudslister: Beskriver både byggeriets materialer og konstruktioner. Opbygges således, at der kommer delpriser ind på forskellige poster og evt. varianter, så du har mulighed for at til- og fravælge punkter og få den endelige projektøkonomi til at hænge sammen, også selvom de indkomne tilbudspriser måtte være for høje.

Herudover indeholder fasen følgende:

   • Løbende dialog mellem os og jer, i forhold til spørgsmål om fx endeligt materialevalg.
   • Koordinering af indsatsen med ingeniør, samt indarbejdelse af ingeniør input i det samlede materiale.
   • Eventuel varmetabs- eller energiberegning


P R I S :
Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Idé-møde.

5. Kontrakt

Vi hjælper jer gerne med at vælge den rigtige entreprenør, finde de bedste håndværkere og indgå en ordentlig kontrakt.

Det sikrer jer det bedste forløb og de bedste forudsætninger for, at budget og tidsplan bliver overholdt.

Kontrakt:

   • Vurdering af indhentede tilbud
   • Anbefaling af entreprenør og håndværkere
   • Entreprisekontrakt/aftale med entreprenør
   • Vurdering af forsikring og garanti


P R I S :
Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Idé-møde.

6. Tilsyn

Vi tilbyder at føre løbende kontrol og tilsyn med byggeriet og sørge for, at dine forventninger bliver indfriet.

Vi taler både dit og entreprenørens sprog og ved, hvad der kan gå galt i byggeriet.

   • Byggeledelse
   • Kontrol
   • Tilsyn
   • Aftale
   • Tilsynsplan
   • Referater af byggemøder
   • Tilsynsnotater
   • Staderapporter
   • Mangelliste


P R I S :
Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Idé-møde.

7. Færdigmelding

Hvis dit byggeprojekt har krævet en byggetilladelse, er det dit ansvar at dokumentere, at dit byggeri er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de krav, der evt. er stillet i din byggetilladelse.  Det kaldes en færdigmelding – og den skal ledsages af relevant dokumentation for dit byggeri.

Når din færdigmelding og den tilhørende dokumentation er blevet godkendt hos kommunen, modtager du en ibrugtagningstilladelse. Det er først når du har fået denne tilladelse, at du må begynde at bruge dit byggeri. Med ibrugtagningstilladelsen i hånden har du myndighedernes godkendelse af, at du har indsendt fyldestgørende materiale.

Vi hjælper gerne med færdigmelding og fremsendelse af teknisk dokumentation til kommunen for indhentning af en ibrugtagningstilladelse.

 

P R I S : Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Idé-møde.

Samtykke til brug af cookies Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold, så du bliver præsenteret for mere relevante produkter og annoncer. Vi bruger det også til at analysere vores trafik. Oplysninger om din brug af vores hjemmeside bliver delt med vores partnere inden for annoncering og analyse. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.  Læs mere